Tập đoàn Bitexco bán chui hàng trăm biệt thự, sau 4 năm mới bị phát hiện

Thành phố Hà Nội kí hợp đồng BT với Tập đoàn Bitexco, nhân dân bị mất nhiều đất đai nhưng chưa được hưởng lợi gì, còn doanh nghiệp thì thu về cả ngàn tỉ đồng...