Giữa cái nắng cực gắt ở Sài Gòn, cả dàn mỹ nhân Việt lên đồ như trên chuyến du hành tới kỷ băng hà

Các mỹ nhân Việt mặc thế có nóng không? Không ai biết! Chỉ có 1 điều mà ai cũng biết là trông họ có vẻ rất vui.