Mua đất không sổ đỏ và một số rủi ro cần tránh

Một số rủi ro có thể gặp phải nếu người dân mua đất không sổ đỏ như tranh chấp, khó vay tiền, khó xin cấp phép xây dựng… thậm chí phải gánh chịu các hậu quả pháp lý không đáng có.