Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 16/CT-TTg Về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Trong đó, Chỉ thị yêu cầu “Tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19”.