Năm 2026, vận hành đường Vành đai 3, bất động sản khu vực nào hưởng lợi?

Đường Vành đai 3 khởi động mở ra cơ hội tăng cường kết nối kinh tế, giao thương liên vùng, trong đó Dĩ An, Bình Dương là một trong những khu vực hưởng lợi nhất. Bất động sản vì vậy cũng có dấu hiệu tăng nhiệt.