Công ty TNHH Quỹ đầu tư SAC Capital VN giả mạo giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đại chúng

09/07/2023 08:46

Theo thông tin mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được biết hiện nay có văn bản giả mạo văn bản của UBCKNN, lừa đảo nhà đầu tư (văn bản giả mạo đề số 128/GCN-UBCK ngày 10/05/2023).

null
Nguồn: Internet.

Được biết, trên các trang thông tin về doanh nghiệp, SAC Capital VN được đăng ký với tên chính thức là Công ty TNHH Quỹ đầu tư SAC Capital VN với mã số thuế 0110346466. Ngày thành lập được thông tin là ngày 10/5/2023.

Hiện nay, công ty do ông Nguyễn Văn Thuận làm đại diện pháp luật. Địa chỉ trụ sở ở Số nhà 4 Ngõ 8 Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, hôn nhân có yếu tố nước ngoài).

Theo văn bản giả mạo đề số 128/GCN-UBCK ngày 10/05/2023, UBCKNN quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư SAC CAPITAL VN với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng; mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng; số lượng chứng chỉ quỹ là 9.802.000 chứng chỉ. Loại hình đầu tư theo văn bản giả mạo là quỹ mở.

Ngoài ra, theo trang thông tin điện tử masothue.com, ông Nguyễn Văn Thuận còn là đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư E-Trade Financial được thành lập cùng ngày.

UBCKNN khẳng định văn bản chứng nhận thành lập Quỹ đại chúng nêu trên là giả mạo. UBCKNN không cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty quản lý quỹ là CÔNG TY TNHH QUỸ ĐẦU TƯ SAC CAPITAL VN và không cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho QUỸ ĐẦU TƯ SAC CAPITAL VN.

Hiện nay, UBCKNN đã có văn bản gửi cơ quan Công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

UBCKNN khẳng định: “Danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do UBCKNN cấp đều được UBCKNN đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của UBCKNN (ssc.gov.vn)”.

Theo thông tin nêu trên, các nhà đầu tư trên thị trường cần hết sức cẩn trọng trong việc sàng lọc, đối chiếu thông tin trước khi giao dịch để tránh những tổn thất không đáng có xảy ra.

Anh Anh