Khi nhờ người đứng tên sổ đỏ hộ cần lưu ý những gì?

Có nhiều lý do khác nhau mà nhờ người khác đứng tên Sổ đỏ hoặc đứng tên khi nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho mà không có ủy quyền. Nhưng không phải ai cũng biết hết những rủi ro khi nhờ người khác đứng tên Sổ đỏ.