CTCP IN Hospitality: lợi nhuận 2022 gấp gần 11 lần năm trước

Năm 2022, IN Hospitality thu về hơn 130 tỷ đồng, trong khi năm 2021 chỉ đạt 12 tỷ đồng. Mức tăng trưởng đến gần 11 lần trong năm qua thực sự ấn tượng, khi lợi nhuận doanh nghiệp ngành dịch vụ sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ.