Tỷ giá USD hôm nay 3/2: Bất ngờ tăng mạnh trở lại

Sau diễn biến giảm liên tục, đồng bạc xanh bất ngờ tăng trở lại.