Tỷ giá USD hôm nay 25/9: Liên tục tăng mạnh

Nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái khiến dòng tiền có dấu hiệu tìm đến USD.