Tài chính eo hẹp, có thể tìm mua chung cư giá 25 triệu đồng/m2 ở khu vực nào tại Hà Nội và Sài Gòn?

Chung cư với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 hầu như không còn ở khu vực trung tâm đô thị.