Masan phản hồi gì về vụ việc rau sạch dỏm "biến hình" vào Winmart?

Cổ phiếu của Masan đảo chiều bật tăng trong phiên chiều nay. Sau thông tin rau sạch dỏm vào siêu thị, phía WCM thuộc Masan đã lên tiếng phản hồi.