Ủy bán Chứng khoán Nhà Nước cảnh báo việc giả mạo văn bản đăng ký thành lập quỹ đại chúng

09/07/2023 06:45

Qua thông tin nắm bắt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được biết hiện nay có văn bản giả mạo văn bản của UBCKNN, lừa đảo nhà đầu tư (văn bản giả mạo đề số 128/GCN-UBCK ngày 10/05/2023).

null
Nguồn: Internet

UBCKNN khẳng định văn bản nêu trên là giả mạo. UBCKNN không cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty quản lý quỹ là CÔNG TY TNHH QUỸ ĐẦU TƯ SAC CAPITAL VN và không cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho QUỸ ĐẦU TƯ SAC CAPITAL VN. UBCKNN đã có văn bản gửi cơ quan Công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

UBCKNN khẳng định: “Danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do UBCKNN cấp đều được UBCKNN đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của UBCKNN (ssc.gov.vn). Do vậy, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch”.

Anh Anh