Trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ bứt phá mạnh?

Nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản sẽ bứt phá mạnh trong thời gian tới khi tận dụng được lợi thế từ các gói kích thích kinh tế cũng như chính sách tín dụng.