Quy định đấu giá đất từ vụ Thủ Thiêm: Sàng lọc nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh

Đến lúc cần có những quy định chặt chẽ hơn, chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia đấu giá đất sau vụ Thủ Thiêm. Theo nhiều ý kiến, quy định nhà đầu tư tham gia đấu giá đất cần sàng lọc được những doanh nghiệp tốt song cũng cần đảm bảo tính cạnh tranh.