Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội – 40 năm xây dựng và lớn mạnh

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1615/QĐ-TC ngày 30/4/1984 của UBND TP. Hà Nội. Trải qua gần 40 năm hoạt động Đoàn Luật sư TP. Hà Nội từ 16 Luật sư thành viên sáng lập đến nay đã có 5.387 Luật sư và 5.216 người tập sự hành nghề Luật sư hoạt động tại 1628 tổ chức hành nghề Luật sư.