Tháng 5/2023: Lạm phát toàn phần vẫn ổn định

Trong tháng 5, đà lạm phát toàn phần vẫn ổn định, đưa lạm phát toàn phần cả năm so với cùng kỳ năm trước xuống 2,4%. Việt Nam vẫn chưa vượt qua được tình thế khó khăn hiện tại, đây là nhận định của các chuyên gia HSBC.