Trái Đất có một "mặt trăng giả" đã tồn tại hàng thiên niên kỷ

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một “mặt trăng giả” đã xoay quanh Trái Đất từ hơn 1,000 năm trước.