PPC: Doanh thu tài chính giảm hơn 40% trong quý 1

Quý 1/2023, Nhiệt điện Phả Lại (mã ck: PPC) ghi nhận doanh thu đạt 1.310,5 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ; doanh thu tài chính giảm 40,7% lùi về 40,61 tỷ.