Diễn biến cổ phiếu bị ông Nguyễn Đỗ Lăng thao túng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) vừa có thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại các công ty thuộc APEC Group, CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: APS), CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ).