Nhờ hoạt động tài chính, TCT Cảng Hàng không Việt Nam thoát lỗ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 cho thấy ACV ghi nhận doanh thu thuần đạt 960 tỷ đồng. Tuy giảm 43% so với cùng kỳ nhưng đã phục hồi so với mức đáy của quý trước (363,6 tỷ đồng).