BVB: Bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, UPCoM: BVB) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc mới bao gồm: ông Phan Việt Hải, ông Nguyễn Thanh Tú, bà Văn Thành Khánh Linh.