CTCP Chứng khoán Quốc Gia không còn là cổ đông lớn của DNP

Theo thông tin mới nhất, Công ty cổ phần chứng khoán quốc gia – cổ đông lớn của DNP Holding đã bán 5.015.178 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn từ 26/5/2023.