Đại gia bán lẻ trang sức đều tay thu về 2,5 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày

Doanh thu kênh bán lẻ tăng trưởng 96% và chiếm gần 60% nguồn thu.