Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt nếu chưa nộp tiền xử lý chất thải

Đây là thông tin được Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT) đưa ra, áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải. Bộ sẽ tiến hành thanh, kiểm tra và xử phạt với những doanh nghiệp không tuân thủ.