Khuyến cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa đưa ra các khuyến cáo liên quan đến các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán trên mạng, trong đó có những sản phẩm quảng cáo sai phép.