Traphaco sẽ trả cổ tức đợt 2 vào cuối tháng 6

25/05/2023 13:18

CTCP Traphaco (HoSE: TRA) vừa công bố thời gian chi trả cổ tức năm 2022 đợt 2 cho cổ đông, dự kiến vào ngày 29/6 tới, cho những cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách 14/6.

z4371290633255-dde2bc9ba1a49570a2ce440058251c9c20230524083732-1684893541.jpg

Traphaco sẽ trả cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương mỗi cổ phiếu, nhận được 1.000 đồng. Với hơn 41,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Traphaco sẽ chi hơn 41,45 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, chia làm 2 đợt, tổng số tiền phải chi là hơn 124,35 tỷ đồng. Trong đợt 1 vào ngày 30/11/2022, Traphaco đã chi gần 83 tỷ đồng tạm ứng cho cổ đông.

Kế hoạch doanh thu thuần năm 2022 của Traphaco là 2.300 tỷ đồng và lãi sau thuế 286 tỷ đồng. Đến hết năm, công ty đạt gần 2.400 tỷ đồng doanh thu thuần, vượt 4,3% so với kế hoạch năm và 294 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 8 tỷ đồng so với kế hoạch.

Do đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, công ty quyết định trích 124,35 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022; gần 59 tỷ đồng (tương đương 50% lợi nhuận còn lại) cho Quỹ đầu tư và phát triển; gần 27 tỷ đồng (10% lợi nhuận dùng để phân phối ban đầu) cho Quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Năm 2023, Traphaco dự kiến tiếp tục chia cổ tức tỷ lệ 30%, và tỷ lệ trích lập các quỹ khác tương đương như năm 2022. Công ty cũng đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.600 tỷ đồng, tăng 8,4% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế 326 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Trong đó, mục tiêu doanh thu OTC (kênh bán lẻ ở tiệm thuốc) là 2.133 tỷ đồng, ETC (kênh đấu thầu tại sở và bệnh viện) là 206 tỷ đồng, tăng lần lượt 5%, 17% so với năm trước.

Tính đến hết quý 1/2023, Traphaco có doanh thu thuần 619 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Do chi phí bán hàng tăng 18% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5%, nên lợi nhuận sau thuế quý 1 của Traphaco chỉ đạt gần 80 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty hoàn thành 23,8% kế hoạch doanh thu và 24,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Giữa tháng 4, Traphaco đã bổ nhiệm ông Đinh Quang Hòa làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 thay thế cho ông Nguyễn Anh Tuấn, người là thành viên HĐQT của Traphaco từ cuối tháng 3/2021, giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 5/5/2022.

Ông Tuấn đồng thời là Trưởng ban của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), là Chủ tịch HĐQT và là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Hạ Miên
Bạn đang đọc bài viết "Traphaco sẽ trả cổ tức đợt 2 vào cuối tháng 6" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP.