Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tứ Phương

19/06/2024 16:20

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ra thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G do công thức không đúng với quy định.

Tại văn bản số 1943/QLD – MP do Phó Cục trưởng Tạ Mạnh Hùng ký ngày 17/6, lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G, Số lô: HAB30#, Hạn dùng: 06 2027, Số phiếu công bố: 167647/22/CBMP-QLD. Nhà sản xuất: Barros Laboratories Pty Ltd – Australia, do Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tứ Phương (Địa chỉ tại 14B đường 71, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tứ Phương

Sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G bị thu hồi do công thức không đúng với quy định.

Vì vậy, Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và Tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tứ Phương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea rinkers Formula 150G nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2024.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2024.

Thanh Vân
 

Thanh Vân