Novaland: Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

07/06/2023 07:54

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL) sẽ huỷ bỏ phương án phát hành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

null

Mới đây, NVL đã công tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra vào ngày 22/6 sắp tới. Tại Đại hội, Hội đồng quản trị công ty sẽ trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị. Tổng số Thành viên HĐQT của Novaland là 5 người, trong đó có 2 Thành viên HĐQT độc lập.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, doanh thu Novaland đạt 604 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu thấp nhất của Novaland kể từ khi lên sàn chứng khoán hồi cuối năm 2016. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu Novaland giảm 70% còn nếu so với quý 4/2022, doanh thu giảm 81%. Công ty báo lỗ sau thuế 410 tỷ đồng, ghi nhận quý đầu tiên từ khi lên sàn chứng khoán kinh doanh thua lỗ. Với kết quả này, Novaland mới chỉ thực hiện được hơn 6% mục tiêu doanh thu và cách rất xa mục tiêu lãi đề ra hơn 200 tỷ năm 2023.

Tại Đại hội lần này, HĐQT sẽ trình Đại hội huỷ bỏ phương án phát hành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được phê duyệt tại Nghị quyết 16/2022 và huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được phê duyệt tại Nghị quyết 10/2022.

Theo kế hoạch ban đầu, Novaland dự tính dành 1.930 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tương ứng với mức cổ tức 10%. Đồng thời, ĐHCĐ 2022 cũng đã thông qua phương án phát hành phát hành tối đa 482,6 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần, tỷ lệ thực hiện là 1: 0,25, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Như vậy, NVL sẽ không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2022 và 2023. Và cổ đông của Novaland sẽ không được chi trả cổ tức từ năm 2021 đến 2023.

Về kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2023, Novaland dự kiến trình ĐHCĐ doanh thu thuần 9.531 tỷ đồng, giảm 1.619 (tương đương giảm 14.52% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 214 tỷ đồng (giamr hơn 90% so với năm 2022).

Trong năm 2023, Công ty dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện 15 dự án tại TP. HCM. Biên Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu như The Grand Manhattan, Aqua Vity, Novaworld Ho Tram, Novawolrd Phan Thiet...

Đồng thời đưa ra kế hoạch bàn giao dự kiến 9 dự án tại TP.HCM, Biên Hoà, Phan Thiết và Bà Rịa – Vũng tàu.

Về mức thù lao của HĐQT, năm 2022 đã chi trả tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua không quá 5 tỷ đồng/năm. Mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT năm 2023 cũng không quá 5 tỷ đồng.

Dương Trang