Trẻ sơ sinh bị nấm miệng phải làm sao?

Trẻ sơ sinh bị nấm miệng là bệnh thường hay xảy ra ở độ tuổi này và khá lành tính, không dễ lây.