Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên lần thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng

Sáng 13-9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã tiến hành phiên họp lần thứ 17 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.