Ngành y tế Hà Nội thực hiện quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

11/07/2024 16:50

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 2869/KH-SYT về kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2024 đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trực thuộc ngành.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm đôn đốc, giám sát, hỗ trợ, đánh giá công tác chỉ đạo, xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghị định, thông tư, văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngành y tế Hà Nội thực hiện quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn - https://suckhoeviet.org.vn/.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện công lập và ngoài công lập xây dựng kế hoạch, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị định, thông tư và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị. Các khoa, phòng triển khai tự giám sát quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo tối thiểu 1 lần/tuần; toàn đơn vị 1 lần/tháng; tổng hợp những tồn tại sau kiểm tra, giám sát có kế hoạch khắc phục ngay các tồn tại (nếu có).

Sở Y tế Hà Nội sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2024 tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và ngoài công lập theo kế hoạch hoặc đột xuất. Sở cũng hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị khắc phục tồn tại sau kiểm tra giám sát và kiểm tra, giám sát lại sau khắc phục tồn tại.

Đăng Kiên (t/h)