Thấy con không giống bố, người đàn ông đi xét nghiệm mới biết bị... vô sinh

Theo lời kể của bệnh nhân, thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, các con thì không giống bố, anh nghi ngờ mình bị "cắm sùng" nên đi làm xét nghiệm ADN.