Tin vui: Việt Nam có thêm 1 triệu viên thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19

1.000.000 viên thuốc nghiên cứu Molnupiravir từ nguồn nhập khẩu có thể đáp ứng điều trị cho lượng lớn bệnh nhân Covid-19.