Dừng khai báo y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam từ 27/4

Từ ngày 27,4, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh.