Bệnh viện tư nhân đầu tiên thông báo tiêm vắc xin COVID-19 giá 1,5 triệu đồng/liều

Bệnh viện này cũng công khai giá dự kiến của mỗi mũi là trên 1,5 triệu đồng/liều. Tuy nhiên, còn kèm theo chú thích là giá vắc xin chính xác chờ xin ý kiến của Bộ Y tế.