Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày 13/7, tại hội trường gác II Huyện ủy, Sở y tế Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được chủ trì bởi Tiến sỹ Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Tiến sỹ Trần Văn Chung – Phó giám đốc Sở Y tế HN.