Bộ Y tế dự báo nhiễm virus của trẻ em, kiến nghị tổng số vaccine cần mua

Bộ Y tế làm rõ các loại vaccine có thể tiêm cho trẻ em; tình hình, dự báo nhiễm virus của trẻ em và việc tiêm sau khi bị nhiễm virus, kiến nghị tổng số vaccine cần mua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 21/3.