Đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2024

11/06/2024 16:16

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 3166/BYT-KCB ngày 10/6/2024 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 (sau đây gọi tắt là kỳ thi), để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và gia đình, người giám sát thi và ban tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm tổ chức kỳ thi, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế triển khai các nội dung sau:

Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác y tế phục vụ kỳ thi: đảm bảo cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao thông, bão, lũ lụt), đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thực hiện những biện pháp phòng chống dịch chủ động trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 tại khu vực tổ chức thi và trên địa bàn tỉnh, thành phố; thành lập các đội cơ động chống dịch và sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2024
Ảnh minh họa - https://suckhoeviet.org.vn/.

Các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng từ 5 - 10 giường bệnh, đảm bảo cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu người bệnh.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện của các cơ sở y tế tham gia công tác bảo đảm y tế phục vụ kỳ thi. Cử cán bộ đầu mối (ghi rõ họ tên, điện thoại di động, email) duy trì thông tin liên lạc 24/24 giờ với hội đồng thi của địa phương.

Tạ Hiệp