Cổ phiếu tăng 71% trong vòng 2 tháng, hai ái nữ nhà chủ tịch Dabaco đồng loạt bán lượng lớn cổ phiếu

Cổ phiếu tăng 71% trong vòng 2 tháng, hai con gái của Chủ tịch Dabaco đăng ký bán tổng cộng 5 triệu cổ phiếu DBC, dự kiến thu về hàng trăm tỷ đồng.