Cổ phiếu GEX chưa phản ánh đúng giá trị thực

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex - tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023