Thế Giới Di Động gửi 'tối hậu thư' cho chủ nhà: Phản hồi hoặc thanh lý hợp đồng

Công văn được gửi ngày 6/10 - giữa lúc TGDĐ vẫn đang chịu hàng loạt chỉ trích từ công chúng, đối tác.