Chậm công bố thông tin, cổ phiếu FLC đối diện nguy cơ bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) cho biết cổ phiếu FLC và HAI có thể bị đình chỉ giao dịch nếu công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.