Chủ hãng Kem Tràng Tiền chật vật báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

One Capital Hospitality - đơn vị sở hữu hai thương hiệu nổi tiếng là kem Tràng Tiền và bánh Givral báo lỗ sau thuế trong quý I/2023, đánh dấu quý lỗ thứ hai liên tiếp kể từ khi báo lãi vào quý III/2022