Acecook Việt Nam: Đã có kết quả phân tích, mỳ Hảo Hảo nội địa không có ethylene oxide

Chiều ngày 12/9, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phát đi thông cáo cho biết sản phẩm Hảo Hảo tôm chua cay nội địa hoàn toàn không có chất ethylene oxide (EO)