MWG: Doanh thu 4 tháng đầu năm đạt gần 9.900 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong tháng 4, MWG có doanh thu gần 9.900 tỷ đồng, tăng 23% so với tháng trước đó; chủ yếu từ bán điện thoại điện máy.