Vingroup, Viettel, FPT… thu về những khoản lợi 'khổng lồ' nào từ chuyển đổi số?

Nền kinh tế số Việt Nam, cùng Indonesia, đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á. Vậy các tập đoàn lớn trong nước như Vingroup, Viettel, FPT... đã thu được gì từ công cuộc chuyển đổi số này?