Sắp xuất hiện xe điện thông minh của Xiaomi, đại chiến ngành ô tô điện ngày càng khốc liệt

Với khoản đầu tư 10 tỷ NDT, Lei Jun, nhà sáng lập tập đoàn Xiaomi Lei Jun đã hoàn thành Đăng ký thành lập Công ty TNHH Xiaomi EV (Xiaomi EV Company Limited).