HSBC nhận định lạm phát ở Việt Nam vẫn trong tầm kiểm soát

Nền kinh tế Việt Nam đã duy trì đà phục hồi mạnh mẽ bất chấp tình trạng bất định toàn cầu gia tăng.