Người vừa rời vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng Eximbank là ai?

Theo công bố ông Võ Quang Hiển không còn là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng Eximbank từ ngày 14/9.