Ngân hàng miệt mài rao bán tài sản của Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki thu hồi nợ

Nhiều tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki dù được các ngân hàng rao bán nhiều lần và hạ giá nhưng vẫn chưa tìm được người mua.