Shophouse The Center Phú Quốc- Quần thể giải trí, nghỉ dưỡng lên báo quốc tế

South China Morning Post gọi The Center là kỳ vọng lớn của du lịch Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành trên thế giới.