Một cổ phiếu họ FLC bị xem xét đình chỉ giao dịch nhưng giá cổ phiếu vẫn kịch trần

Ngày 2/8, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) phát đi thông báo về việc xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu của CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) với lý do chậm công bố BCTC quý 2/2022 theo quy định.