Lộ diện cổ phiếu “họ” Viettel tăng giá 24.4% chỉ trong nửa cuối tháng 5

06/06/2023 07:49

Theo diễn biến trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel với mã chứng khoán VTP niêm yết trên sàn UpCOM tăng mạnh trong nửa cuối tháng 5.

null

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 31/5, giá cổ phiếu VTP giảm nhẹ xuống mức 37,700 đồng/cổ phiếu sau 8 những phiên tăng giá mạnh và đều đặn từ giữa tháng 5. Theo đó, giá cổ phiếu của VTP đã tăng từ ngày 15/5, tương ứng với mức tăng 24.4% chỉ trong 15 ngày.

Lộ diện cổ phiếu “họ” Viettel tăng giá 24.4% chỉ trong nửa cuối tháng 5

Hiện tại, với giá cổ phiếu hiện nay thì P/E của VTP duy trì ở mức tương đối cao là 18.83, P/B lên mức 14.53. Theo một số chỉ báo phân tích kỹ thuật, RSI của VTP đã đi vào ngưỡng quá mua, đây có thể là một tín hiệu cho thấy trong những phiên sắp tới có thể VTP sẽ bước vào những nhịp điều chỉnh nhẹ.

Về kết quả kinh doanh quý I/2023, doanh thu thuần của VTP giảm sút 17.3% so với cùng kỳ, xuống mức 4,772 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán hàng ghi nhận sụt giảm 24.4% so với cùng kỳ, xuống mức 2,672.1 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 6.1%, xuống mức 2,099.9 tỷ đồng.

Theo đó, giá vốn hàng bán của VTP theo đó giảm xuống mức 4,595.5 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của VTP ghi nhận giảm nhẹ xuống mức 176.5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của VTP tăng nhẹ lên mức 29.8 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chi phí tài chính của VTP cũng tăng lên mức 15.8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay đạt mức 15.2 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.

Trong kỳ, chi phí bán hàng được VTP cắt giảm đến 56.25%, xuống mức 6.3 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần gấp đôi, lên mức 91.1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân công và chi phí khác bằng tiền tăng mạnh lên mức 62.5 tỷ đồng và 13.8 tỷ đồng.

Lộ diện cổ phiếu “họ” Viettel tăng giá 24.4% chỉ trong nửa cuối tháng 5

Lợi nhuận khác của VTP cũng tăng gần ba lần so với cùng kỳ, lên mức 1.6 tỷ đồng nhờ thu nhập khác từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định tăng trong kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận khác chỉ đóng góp một phần rất nhỏ so với lợi nhuận gộp.

Kết quả, VTP thu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức 94.8 tỷ đồng và 75.7 tỷ đồng, tương ứng sụt giảm 26.6% và 26.7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kết quả kinh doanh thu được thì VTP đã đi khá sát kế hoạch khi hoàn thành được 25.8% kế hoạch đề ra về tổng doanh thu và 20.11% kế hoạch đề ra về lợi nhuận sau thuế.

Anh Anh