Dược phẩm Trung ương 3 tăng vốn tỷ lệ 150% thông qua phát hành cổ phiếu

04/06/2023 13:22

Theo nghị quyết CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (Foripharm, HNX: DP3) công bố ngày 30/5, sẽ có 12,9 triệu cổ phiếu được phát hành thêm, với tỷ lệ 150%, tương ứng với mỗi 100 cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận được 150 cổ phiếu phát hành thêm), giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 129 tỷ đồng.

null

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 của công ty, với giá trị lần lượt là gần 97,7 tỷ đồng và hơn 194,5 tỷ đồng.

Dự kiến công ty sẽ phát hành cổ phiếu vào quý 2 hoặc quý 3 tới, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Dược phẩm Trung ương 3 dự kiến là 215 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn quy mô lớn nhất của DP3 với vốn điều lệ tăng gấp 2,5 lần, từ 86 tỷ đồng ban đầu lên 215 tỷ đồng sau khi phát hành.

Dược phẩm Trung ương 3 cũng có 2 lần phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Năm 2016, DP3 phát hành hơn 1,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương đương cứ mỗi 4 cổ phiếu sở hữu, cổ đông được quyền mua thêm 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Như vậy, sau đợt phát hành này công ty huy động được 13 tỷ đồng

Tới năm 2019, công ty phát hành thêm 850.000 cổ phiếu với tỷ lệ 12,5%, nghĩa là với mỗi 8 cổ phiếu sở hữu, cổ đông được mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 26.400 đồng/cp. Sau lần phát hành này, công ty huy động được hơn 22,4 tỷ đồng.

44-1685582564.jpg

Ngay trước thềm họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, ngày 22/3, Dược phẩm Trung ương 3 đã thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022. Công ty đã chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 8.000 đồng.

Với 8,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, DP3 sẽ chi 68,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức là ngày 6/7 tới. Kết quả chia cổ tức này đã gấp đôi mức 40% được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 trước đó.

Điều này phản ánh kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi của Dược phẩm Trung ương 3. Năm 2022, nhờ tình hình tương đối thuận lợi của thị trường, DP3 ghi nhận doanh thu 485 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng, tăng 17%. Kết quả này đã vượt 15% mục tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2022.

Đây cũng không phải lần đầu tiên DP3 trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao, giai đoạn 2018 - 2021, tỷ lệ trả cổ tức của công ty lần lượt là 80%, 70%, 80%, 60%, tùy vào kết quả kinh doanh.

Sang quý đầu tiên của năm 2023, dù doanh thu thuần giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ, đạt 120 tỷ đồng, công ty vẫn tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế, tăng 6% lên 30,3 tỷ đồng, nhờ tăng mạnh 14 lần doanh thu tài chính lên gần 3 tỷ đồng và tiết giảm 21% chi phí bán hàng xuống 37,4 tỷ đồng.

Năm 2023, Dược phẩm Trung ương 3 đặt mục tiêu doanh thu đạt 450 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế 86 tỷ đồng, giảm 37%. Tính đến hết quý 1, công ty đã hoàn thành 26,7% kế hoạch doanh thu và 35,2% kế hoạch lợi nhuận.

Hiện nay, DP3 đang có thị giá khá cao, 104.100 đồng/cổ phiếu./.

Miên Hạ