Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện cảnh báo

19/07/2023 06:12

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo đưa cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) vào diện cảnh báo từ ngày 13/7.

null
Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện cảnh báo.

Lý do là tổ chức đăng ký giao dịch chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định. Trước đó, FLC bị đưa vào diện hạn chế giao dịch ngày 22/5 do công ty này chậm nộp báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn phải công bố thông tin. Cổ phiếu này cũng đang nằm trong diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 24/2 do Tập đoàn FLC là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Vào ngày 6/7 vừa qua, ông Lê Tiến Dũng - Tổng giám đốc Tập đoàn FLC - đã ký văn bản công bố thông tin và giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo văn bản này, báo cáo tài chính hàng năm là một trong những nội dung thảo luận và thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Tuy nhiên, hiện các báo cáo tài chính của FLC chưa được phát hành do FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận về ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm 2021. Bởi vậy, FLC chưa thể phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021 và cũng chưa có cơ sở để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

Đây là lý do FLC chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, từ đó chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Văn bản do Tổng giám đốc Lê Tiến Dũng ký nêu rõ: “FLC đang nỗ lực phối hợp cùng UHY thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 để làm cơ sở triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022”.

Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022, FLC sẽ tiến hành các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 trong thời gian sớm nhất.

Kể từ ngày 9/9/2022, đến nay cổ phiếu FLC vẫn chưa được giao dịch trở lại. Với những quyết định trên của cơ quan quản lý, nếu ra được khỏi diện đình chỉ giao dịch thì cổ phiếu này sẽ chuyển sang bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6./.

Hạ Miên
Bạn đang đọc bài viết "Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện cảnh báo" tại chuyên mục THỊ TRƯỜNG.