Logistics: Doanh nghiệp cần đổi mới để không bị loại khỏi cuộc chơi

Logistics là ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất tại Việt Nam, với tốc độ bình quân từ 14 - 16%/năm, quy mô 40 - 42 tỷ USD/năm, đưa Việt Nam xếp thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu 2022.