Nhận định thị trường tuần 15.5 - 19.5

Bước vào tuần mới, nhà đầu tư chắc chắn sẽ quan tâm đến những cổ phiếu được đánh giá là đáng chú ý. Thị trường gọi tên mã nào?