7 mã cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện kiểm soát

7 mã cổ phiếu vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đưa vào diện kiểm soát.