31/85 dự án điện mặt trời, điện gió nộp hồ sơ mua điện với EVN

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết hiện có 31/85 dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với tổng công suất chưa vận hành thương mại (COD) là 1.956,8MW đã nộp hồ sơ đàm phán mua điện với EVN. Trong đó, có 2 nhà máy đã được EVN duyệt giá tạm thời.