Bất ngờ với trình duyệt sắp bắt kịp Google Chrome

Không phải Microsoft Edge hiện rất thông dụng nhờ được tích hợp sẵn trên hệ điều hành Windows, đây mới là trình duyệt đứng sau Chrome.