Microsoft vừa đưa ra quyết định đáng buồn cho Windows 10

Quyết định mới nhất của Microsoft được coi là bước đệm lớn tiếp theo cho Windows 11.