Các nhà khoa học lần đầu tiên dịch được ngôn ngữ của tinh tinh

Tinh tinh có cách giao tiếp và ngôn ngữ riêng của chúng, và các nhà khoa học đang cố gắng hiểu được những điều này.