EID: Doanh thu sụt giảm mạnh, ngành xuất bản sách giáo khoa đã cạnh tranh gay gắt hơn?

Theo báo cáo tài chính mới nhất, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (HNX: EID) ghi nhận doanh thu sụt giảm 58.4%, lợi nhuận sau thuế sụt giảm 15.4% so với cùng kỳ năm trước.