Việc cắt điện luân phiên: “Bước đệm” cho làn sóng đầu tư tại các tỉnh nhóm 2 di dời nhà máy?

Chuyên gia đánh giá, việc cắt điện luân phiên thời gian qua có có thể là bước đệm cho làn sóng đầu tư tại các tỉnh Nhóm 2, khi khách thuê và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư và di dời nhà máy sản xuất sang các khu vực khác.