Người thân thành viên HĐQT SMC muốn bán cổ phiếu

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, em trai bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC), vừa công bố đăng ký bán 530.000 cổ phiếu công ty thép này.