Vắc xin Covaxin của Ấn Độ được Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp

Như vậy, Covaxin là vắc xin thứ 9 được Bộ Y tế phê duyệt, sau các vắc xin AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinopharm, Hayat - Vax và Abdala.