Bộ Y tế thông tin chính thức về sự xuất hiện của biến thể phụ Omicron

Ngoài biến thể phụ BA.4, BA.5, tại Việt Nam ghi nhận biến thể phụ BA.2.74.