Triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ? Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu?

Thời gian ủ bệnh của đậu mùa khỉ thường 6-13 ngày, nhưng có thể dao động 5-21 ngày.