EVN giảm 1.000 tỉ đồng tiền điện cho hơn 2,3 triệu khách hàng mùa Covid-19

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tính đến ngày 6/5/2020, EVN đã phát hành hóa đơn giảm tiền điện cho 2,3 triệu khách hàng với tổng tiền giảm là 1.000 tỉ đồng.