Nhiều ưu đãi cho khách hàng SHB giao dịch online nhằm phòng ngừa Covid-19

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dành nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng giao dịch online, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch Covid-19, như tăng lãi suất tiết kiệm online, cơ hội trúng sổ tiết kiệm, hoàn tiền khi chuyển tiền nhanh 24/7, hoàn tiền mua sắm trực tuyến…