Long Giang Land bị cưỡng chế thu nợ thuế 5,4 tỉ đồng

Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land, HoSE: LGL) để thu hồi nợ thuế gần 5,4 tỉ đồng.