Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính TVSI 125 triệu đồng

07/06/2023 12:53

Vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI (mã chứng khoán: TVS) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng.

null

Theo đó, TVSI bị phạt số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Trước đó, ngày 3,4/6/2021 tỉ lệ ký quỹ ban đầu của một số tài khoản khách hàng thấp hơn 50% theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 87 ngày 25/1/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán. Mặc dù, tỷ lệ ký quỹ của khách hàng thấp hơn so với quy định, xong TVSI vẫn giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỉ lệ ký quỹ theo quy định.

Được biết, vào ngày 18/5 mới đây, UBCKNN đã ban hành quyết định đặt Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5/2023 đến ngày 17/09/2023.

Theo báo cáo, doanh thu quý 1/2023 của TVSI đạt hơn 84,1 tỷ đồng, giảm 90,17% so với cùng kỳ năm 2022; tổng lợi nhuận kế toán sau thuế giảm 92,8% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn hơn 12,7 tỷ đồng. Nguyên nhân do tác động của thị trường tài chính từ cuối năm 2022 đến nay. Cụ thể: Chi phí quý 1/2023 giảm 90,2% so với cùng kỳ, tổng doanh thu và thu nhập khác giảm 90,04% so với cùng kỳ.

Nam Phong